Menu

CD4040 Led Counter

CD4040 lojik entegresiye yapılan deneysel bir devre şeması. Şema da  CMOS CD 4040B entegresi kullnılmış, bu entegre ile 1-4096 arasında sayma gerçekleşir.

led-counter.gif

Devrenin yapılmış hali :

led-counter2.jpg

kaynak